Teruggaaf van Zwitserse BTW / Hoofdlijnen

teruggaaf enkel voor specifieke groep

Uitsluitend een buitenlandse onderneming kan teruggaaf van Zwitserse BTW verzoeken. Bovendien, ten einde aanspraak op BTW teruggaaf te hebben dient de buitenlandse onderneming de plaats van vestiging in een van benoemde landen te hebben. Een buitenlandse onderneming heeft alleen dan aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW wanneer volgens de gewone regeling voor aftrek van voorbelasting een binnenlandse onderneming aanspraak op vergoeding van voorbelasting zou hebben.

teruggaaf van uitsluitend bepaalde BTW

Alleen Zwitserse BTW die in overeenstemming met de BTW voorschriften was verschuldigd wordt teruggegeven. BTW die berekend wordt op leveringen die niet aan de BTW zijn onderworpen of van de Zwitserse BTW zijn vrijgesteld, zal niet worden vergoed. Bovendien kunnen voor sommige landen  beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot de prestaties waarvoor BTW kan worden teruggevraagd. Een buitenlandse onderneming die in het land van vestiging aan een beperkt recht op aftrek van voorbelasting is onderworpen, zal diens recht op teruggaaf van Zwitserse BTW dienovereenkomstig beperkt zien.

onderworpen aan tijdslimiet

De aanspraak om teruggaaf van Zwitserse BTW te verzoeken is een recht dat slechts gedurende een beperkte tijdsperiode (zes maanden na afloop van het kalenderjaar) kan worden uitgeoefend. Bovendien, uitsluitend Zwitserse BTW die betrekking heeft op het afgelopen kalenderjaar kan met succes worden teruggevraagd. Een verzoek om teruggaaf van Zwitserse BTW kan niet voor het eerst na het verstrijken van de termijn worden ingediend.

wees voorbereid

Iedere keer als u overweegt goederen of diensten af te nemen dient u te controleren welk effect de BTW behandeling op uw teruggaaf positie heeft. Indien u dit nalaat danwel hiermee wacht tot het moment waarop u het teruggaaf verzoek voorbereidt, bent u te laat om documenten te laten wijzigen indien dit nodig mocht zijn.

BTW teruggaaf vs. BTW registratie

De BTW teruggaaf procedure is niet het zelfde als een BTW registratie. Een buitenlandse ondernemer is alleen dan in staat om zich voor toepassing van de BTW te laten registreren wanneer de voorwaarden voor verplichte of vrijwillige BTW plicht worden vervuld. De teruggaaf procedure is uitsluitend voor buitenlandse ondernemers die ten behoeve van de Zwitserse BTW niet geregistreerd zijn of moeten zijn.
Lees meer over Zwitserse omzetbelastingplicht

neem een jurist

In tegenstelling tot een groot aantal dienstverleners op het gebied van BTW teruggaaf, “cash back” or “cash management” behandelen wij BTW teruggaaf verzoeken niet louter als een proces maar besteden wij in plaats daarvan aandacht aan de juridische aspecten die daarmee zijn verbonden. Eerst wordt bekeken of de voorwaarden voor teruggaaf zijn vervuld, terwijl verder afwijzingen niet eenvoudigweg worden aanvaard.
Betaalt u nog steeds meer als 10% commissie voor dienstverlening BTW teruggaaf Zwitserland? Niet bij VAT plus Zwitserland!

Geselecteerde thema's Zwitserse BTW

plan uw Zwitserse BTW teruggaaf

Terugvragen van BTW vraagt om planning

BTW teruggaaf compliance begint lang voordat het eigenlijke BTW teruggaafverzoek wordt ingediend. In feite begint de compliance op het eerste moment dat u goederen of diensten in een ander land afneemt of wanneer u activiteiten in een ander land verricht. In beide gevallen dient u zichzelf af te vragen of uw onderneming zich in een BTW teruggaaf positie bevindt dan wel belastingplichtig voor toepassing van de BTW wordt. Een buitenlandse onderneming dient een beleid te hebben op grond waarvan het de omzetbelastingplicht in andere landen of de toepassing van de BTW in andere landen kan bepalen.

Bespaar tijd en verlies van BTW door gebruik te maken van tools voor het traceren van BTW die voor teruggaaf in aanmerking komt. Indien regelmatig bijgehouden heeft u daarmee onmiddelijk een overzicht van alle relevante gegevens beschikbaar.

Buitenlandse ondernemingen die een effici├źnt en effectief bedrijfsbeleid willen voor het verzamelen van buitenlandse BTW die voor teruggaaf in aanmerking komt, zouden moeten overwegen om een duidelijke maar niettemin beknopte geschreven handleiding voor hun personeel te gebruiken.

Juridische informatie

Impressum

VAT plus GmbH
Roschstrasse 1A
3007 Bern
Zwitserland
office@vatplus.ch
Handelsregister: CHE-110.231.814
www.vatplus.ch

Disclaimer

De informatie op deze website is slechts van algemene aard en kan niet als advies worden beschouwd, noch als belangrijkste of enige basis voor handelingen worden genomen.