Architectuur

DEFINITIE

Diensten van architecten vormen een categorie van de mogelijke diensten die in samenhang met het voorbereiden of coördineren van bouwwerkzaamheden kunnen worden verricht. Voorbeelden van diensten die door architecten kunnen worden verricht zijn onder andere het maken van projecttekeningen, plannen, modelen, kostenberekeningen, toezicht op bouwwerkzaamheden, maar ook de overdracht of het verlenen van zakelijke rechten. Zodra deze diensten in samenhang met een bepaald onroerend goed in Zwitserland (d.w.z. het Zwitserse belastinggebied) worden verricht vallen zij binnen het bereik van de Zwitserse omzetbelasting. In dat geval, wanneer dergelijke diensten door een buitenlandse persoon of ondernemingen worden verricht, kan de Zwitserse BTW plicht van die buitenlandse persoon of onderneming mogelijk een thema worden.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 8 lid 2 letter f Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de plaats van verrichting van diensten in samenhang met onroerend goed de plaats is waar het onroerend goed is gelegen. Deze regel is onder meer van toepassing op de hierboven beschreven diensten van architecten. In BTW Branche Info Nr. 4 inzake het Bouwwezen heeft de Zwitserse belastingdienst specifieke regels opgenomen die op de diensten van architecten van toepassing zijn.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • tijdstip van VAT registratie: vaak registreren buitenlandse architecten zich te laat voor de Zwitserse BTW, bijvoorbeeld wanneer de bouwerkzaamheden op de bouwplaats in Zwitserland al begonnen zijn, terwijl het opdracht reeds enige tijd eerder was toegekend en de klant al vooruitbetalingen heeft gedaan of aan de klant al facturen zijn gestuurd. Op het tijdstip dat de architect een contract, voor het verrichten van architectendiensten in samenhang met een in Zwitserland gelegen onroerend goed, met de klant ondertekent, moet de architect controleren of eventueel een Zwitserse BTW plicht bestaat, en zich registreren binnen 30 dagen vanaf het moment dat de voorwaarden voor de verplichte Zwitserse BTW plicht zijn vervuld (d.w.z. datum ondertekening van het contract).
  • onderaanneming: het feit dat een architect slechts als onderaannemer optreedt of dat hij zelf één of meer onderaannemers inschakelt, bevrijdt hem niet van de Zwitserse BTW plicht wanneer het onroerend goed in Zwitserland is gelegen en de voorwaarden voor de verplichte BTW plicht in Zwitserland zijn vervuld.
  • buitenlandse klant: voor de toepassing van de Zwitserse BTW, net als het geval zou zijn onder de Richtlijn Nr. 2006/112/EG, is doorslaggevend waar het onroerend goed is gelegen. Derhalve, zelfs als de klant zijn plaats van vestiging buiten Zwitserland heeft zal de Zwitserse omzetbelasting van toepassing zijn wanneer de architectuurdiensten worden verricht in samenhang met eent onroerend goed dat in Zwitserland is gelegen.
  • doorberekenen: de diensten die een buitenlandse architect aan zijn opdrachtgever verricht zullen niet altijd tot zijn eigen architectendiensten beperkt blijven. Regelmatig komt het voor dat in het kader van een project een architect aan de opdrachtgever goederen en diensten doorberekent die hijzelf van onderaannemers heeft afgenomen. In beginsel, wanneer dergelijke goederen en diensten als zodanig aan de opdrachtgever worden doorberekend, zal de behandeling voor toepassing van de Zwitserse BTW bepaald worden door het karakter die deze leveringen en diensten voor toepassing van de Zwitserse BTW hebben. Deze BTW toepassing kan afwijken van de architectendiensten die hij aan de opdrachtgever verricht/heeft verricht. .
  • invoer van goederen: normaal gesproken zal een buitenlandse architect in het kader van een opdracht tot verlenen van diensten op het gebied van architectuur geen goederen in Zwitserland invoeren. Niettemin, al naar gelang de opdracht, is het mogelijk dat een buitenlandse architect diensten op het gebied van interieurontwerp verricht en in dat kader ook verantwoordelijk voor de levering van meubelen of kunstobjecten is. Vaak is dan het interieurontwerp eerst met de afname, na inspectie, door de klant klaar. Onder dergelijke omstandigheden zal de architect voor toepassing van de Zwitserse BTW bij invoer -onder de veronderstelling dat de architect voor toepassing van de Zwitserse BTW is geregistreerd- als importeur optreden, en aanvullend een binnelandse levering van goederen verricht op het moment dat de geïnstalleerde goederen door de klant zijn geïnspecteerd en geaccepteerd. De Zwitserse BTW bij invoer kan de buitenlandse architect in de Zwitserse kwartaalaangifte als voorbelasting in aftrek brengen.
  • interieur ontwerp: een buitenlandse dienstverlener op het gebied van interieurontwerp wordt belastingplichtig voor toepassing van de Zwitserse BTW wanneer deze diensten in samenhang met een in Zwitersland gelegen onroerend goed worden verricht, en de voorwaarden voor de verplichte Zwitserse BTW plicht worden vervuld. Voor toepassing van de Zwitserse BTW is niet van belang dat de klant zijn plaats van vestiging buiten Zwitserland heeft of dat het onroerend goed slechts een tweede huis vormt.