Culturele evenementen

event1

DEFINITIE

Voor de toepassing van de Zwitserse omzetbelasting zijn activiteiten van culturele aard niet beperkt tot die van artiesten of kunstenaars, maar vallen daaronder ook activiteiten van die personen die andere functies op het gebied van cultuur uitoefenen (boeking agenten, organisatoren van culturele evenementen, uitgevers, auteursrechtenvereniging).
Een kunstenaar is iedere natuurlijke persoon die een werk of vorm van uitbeelding van volkskunst tonen, of die aan de uitbeelding van een dergelijk werk artistiek meewerken (artikel 33 lid 1 Zwitserse Wet inzake Kopierechten).

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 8 lid 2 letter c Zwitserse BTW Wet bepaalt de plaats van prestatie van activiteiten van culturele aard, met inbegrip van diensten van organisatoren van evenementen en aanverwante diensten. Artikel 6a Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) specificeert de plaats van prestatie van activiteiten van culturele aard tijdens vervoer in grensgebied.
In artikel 21 lid 2 Nr. 14 en Nr. 16 Zwitserse BTW Wet zijn de voorwaarden opgenomen waaronder bepaalde activiteiten van culturele aard van de Zwitserse omzetbelasting zijn vrijgesteld.
De Zwitserse BTW Branche Info Nr. 23 over Cultuur beschrijft het administratieve beleid van de Zwitserse belastingdienst met betrekking tot omzetbelasting en activiteiten van culturele aard.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • binnenlandse prestaties: buitenlandse artiesten of kunstenaars die -tegen vergoeding- in Zwitserland optreden zullen niet met succes een beroep op de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kunnen doen. Namelijk, ten gevolge van de regels inzake de plaats van prestatie wordt aangenomen dat hun opvoeringen binnen het Zwitserse belastinggebied worden gepresteerd. Binnenlandse prestaties blokkeren de aanspraak op BTW teruggaaf -uitgesloten een kleine groep van uitzonderingen.
    De onmogelijkheid van teruggaaf van Zwitserse BTW voor buitenlandse artiesten en kunstenaars (en vergelijkbare personen) wordt deels veroorzaakt door de wijze waarop het Zwitserse BTW systeem in verlegging van de heffing voorziet enerzijds, en het verband tussen de regeling voor verlegging en de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW anderzijds.
  • BTW vrijstelling: in het algemeen is het uitvoeren van activiteiten van culturele aard aan een vrijstelling van omzetbelasting onderworpen (artikel 21 lid 2 Nr. 14 en Nr. 16 Zwitserse BTW Wet). Echter, voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting registreerde personen hebben de mogelijkheid om voor belastingheffing te opteren (artikel 22 Zwitserse BTW Wet). Niettemin, de ervaring is dat een verzoek om BTW teruggaaf van Zwitserse BTW dat door een buitenlandse artiest/kunstenaar wordt ingediend door de Zwitserse belastingdienst wordt afgewezen op grond van het argument dat prestaties van culturele aard van Zwitserse omzetbelasting zijn vrijgesteld. Kortom, de Zwitserse belastingdienst plaatst een buitenlandse artiest/kunstenaar, actief op cultureel gebied, niet op dezelfde voet als een voor de toepassing van de Zwitserse belasting geregistreerde persoon (artiest/kunstenaar) die voor belastingheffing heeft geopteerd.
  • onderscheiden van andere activiteiten: de activiteiten van buitenlandse artiesten of kunstenaars moeten onderscheiden worden van bepaalde andere activiteiten indien specifieke regelingen van toepassing zijn, zoals het geval is voor kunst, sport of activiteiten op het gebied van hospitality voor zakelijke doeleinden.
  • verkoop van tickets: de verkoop van tickets voor concerten of vergelijkbare culturele evenementen, voor zover zij in Zwitserland plaatsvinden, zijn van de Zwitserse omzetbelasting vrijgesteld (artikel 21 lid 2 Nr. 14 Zwitserse BTW Wet) wanneer deze tickets door de verkoper in eigen naam worden verkocht. Echter, wanneer deze tickets door een bemiddelaar met plaats van vestiging in Zwitserland aan een buitenlandse afnemer (d.w.z. met plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland) worden verkocht, is die verkoop niet aan de Zwitserse BTW onderworpen. Namelijk, in dat geval is de plaats van prestatie de plaats waar de afnemer zijn plaats van vestiging heeft.
    Een in Genève gevestigde onderneming die als bemiddelaar bij de verkoop van tickets voor concerten, sportevenementen, theater of festivals via een online marktplaats optreedt, staat er bekend om Zwitserse BTW aan buitenlandse afnemers in rekening te brengen, hoewel geen Zwitserse BTW verschuldigd is. Buitenlandse ondernemingen kunnen deze niet verschuldigde Zwitserse BTW niet met toepassing van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen terugvragen. In plaats daarvan moeten zij de berekende BTW rechtstreeks van de bemiddelaar, die de niet verschuldigde Zwitserse BTW in rekening heeft gebracht, terugvragen.