Business incentives

DEFINITIE

Een incentive kan de vorm hebben van een evenement met het doel om werknemers of zakelijke relaties te stimuleren om één of meer door de onderneming gekozen doelstellingen te bereiken. Voor werknemers kan een incentive programma de vorm hebben van een training of reflectie sessie, gecombineerd met wintersport activiteiten, in een ski vakantieoord. De vorm van een incentive programma voor klanten zal, afgezien van de beoogde doelstelling, afhankelijk zijn van de sector waarin de onderneming actief is.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 31 lid. 2 letter a Zwitserse BTW Wet stelt een beperking vast van de aanspraak op aftrek van voorbelasting in samenhang met uitgaven die niet poor zakelijke doeleinden zijn gedaan.
Artikel 153 lid 1 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat de BTW teruggaaf voor buitenlandse ondernemers is onderworpen aan de omvang en beperking zoals van toepassing op het recht van aftrek van voorbelasting van belastingplichtigen die voor toepassing van de Zwitserse BTW zijn geregistreerd. Artikel 153 lid 2 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat reisagenten en organisatoren van evenementen die hun plaats van vestiging in het buitenland hebben, geen aanspraak op teruggaaf van Zwitserse voorbelasting hebben, wanneer die voorbelasting hun in samenhang met binnenlandse aankopen van goederen en diensten in rekening is gebracht en zij die goederen of diensten aan hun klanten doorberekenen.
In Zwitserse BTW Info Nr. 9 inzake Aftrek en correctie van voorbelasting heeft de Zwitserse belastingdienst haar administratieve praktijk betreffende de omvang en beperking van aftrekbare voorbelasting opgenomen.

 

GEBRUIKELIJKE BEPALINGEN

  • ski evenement: algemeen gesproken kwalificeren uitgaven voor vakanties of pleziertrips niet als voor zakelijke doeleinden gedaan. Onder dergelijke omstandigheden zal in het kader van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen de Zwitserse omzetbelasting die op dergelijke uitgaven is betaald niet worden vergoed. Echter, wanneer deze uitgaven er toe dienen om een doelstelling van de onderneming te bereiken dan zal -binnen de grenzen van de toepasselijke voorschriften- wel een aanspraak op teruggaaf bestaan. Uitgaven in samenhang met evenementen voor team-building, de jaarlijkse bedrijfsreis met werknemers of evenementen in verbinding met de verjaardag van de onderneming geven een aanspraak op teruggaaf -mits alle voorwaarden zijn vervuld. De ervaring toont dat de Zwitserse belastingdienst terughoudend is met teruggaaf aan buitenlandse ondernemingen van Zwitserse BTW die zij hebben betaald in samenhang met evenementen die dienen ter bereiking van een doelstelling van de onderneming.
  • hospitality voor zakelijke doeleinden: de wereld van hospitality voor zakelijke doeleinden is een werkelijkheid die slechts in (zeer) beperkte mate tot de verbeelding van de Zwitserse belastingdienst spreekt. Ondernemingen die om zakelijke reden uitgaven voor hospitality doen, doen dit met het oog op zakelijke belangen, namelijk met het doel een relatie te intensiveren of uit te breiden ten einde nieuwe opdrachten te verkrijgen. Desalniettemin laat de ervaring zien dat de Zwitserse belastingdienst een duidelijke neiging heeft om verzoeken om teruggaaf van Zwitserse BTW in samenhang met hospitality voor zakelijke doeleinden af te wijzen (bijvoorbeeld tickets voor voetbalwedstrijden, ski/wintersport evenementen).
  • doorberekenen: zelfs wanneer uitgaven voor hospitality inderdaad voor zakelijke doeleinden zijn gedaan, zal of kan het (geheel/gedeeltelijk) doorberekenen van deze kosten aan derden de aanspraak op teruggaaf blokkeren. Namelijk, al naar gelang de plaats van prestatie voor deze transacties binnen het Zwitserse belastinggebied is gelegen, zal een buitenlandse onderneming, die op de voet van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen een verzoek tot teruggaaf doet, niet aan de voorwaarde voldoen dat tijdens de periode waarvoor teruggaaf wordt geclaimed geen binnenlandse prestaties zijn verricht. Verder, afhankelijk van het karakter van de doorberekende kosten kan de Zwitserse belastingdienst stellen dat de buitenlandse onderneming optreedt als dan wel vergelijkbaar is met een reisagent of een organisator van evenementen, en om die reden geen aanspraak op vergoeding van Zwitserse BTW heeft.