Civiele luchtvaart

DEFINITIE

Een buitenlandse onderneming die als luchtvaartmaatschappij optreedt kan door de bevoegde nationale luchtvaart autoriteiten gemachtigd worden om het luchtvaartuig voor commerciële doeleinden te gebruiken. Een dergelijke machtiging is in de zogenaamde air operator’s certificate (AOC) vervat.
Voor de toepassing van de Zwitserse BTW geldt een buitenlandse onderneming met een AOC als een luchtvaartmaatschappij. Indien op de voet van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen een verzoek om teruggaaf wordt ingediend, moet een kopie van de AOC met de overige stukken inzake de teruggaaf worden meegezonden.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 23 lid 2 Nr. 8 Zwitserse BTW Wet legt de voorwaarden vast voor toepassing van het nultarief op de levering, verandering, montage, reparatie, onderhoud van luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen, of de levering van goederen en diensten voor gebruik door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen. Artikel 41 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) legt de voorwaarden voor toepassing van het nultarief op inkomend/uitgaand, overvliegend en binnenlandse trajecten van internationaal luchtvaarttransport vast.
Artikel 23 lid 2 Nr. 3 Zwitserse BTW Wet legt de voorwaarden vast voor de toepassing van het nultarief op de levering van goederen die onder een douaneregeling zijn geplaatst. Artikelen 7 en 8 Zwitserse BTW Wet bepaalt de plaats van prestatie voor levering van goederen of diensten.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • levering van goederen: levering -binnen het Zwitserse belastinggebied- van brandstof, water, maaltijden voor aan boord voor direct gebruik van luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen, zijn aan het nultarief onderworpen wanneer zij worden geleverd aan commerciële luchtvaartmaatschappijen die hun omzet hoofdzakelijk met internationale vluchten realiseren. Regelmatig komt het voor dat Zwitserse leveranciers op deze leveringen Zwitserse BTW in rekening brengen, waarvoor de Zwitserse belastingdienst categorisch teruggaaf weigert. In plaats daarvan moet de buitenlandse onderneming terugbetaling rechtstreeks van de leverancier verlangen.
  • airport handling: diensten die gewoonlijk worden beschreven als handling, kosten van landen, lawaai toeslag, kosten voor luchtvaart controle, toeslag voor uitstoot, voorschotten voor luchthavenheffingen, toiletreiniging, schoonmaakdiensten, heffingen voor push, vallen onder het bereik van artikel 8 lid 1 Zwitserse BTW Wet, en moeten derhalve zonder Zwitserse BTW aan de buitenlandse onderneming in rekening worden gebracht. Regelmatig komt het voor dat Zwitserse dienstverleners toch Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen/luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen. De Zwitserse belastingdienst vergoedt geen Zwitserse BTW die niet in rekening had mogen worden gebracht. In plaats daarvan moet de niet verschuldigde berekende Zwitserse BTW rechtstreeks van de Zwitserse dienstverlener worden teruggevraagd.
  • training: trainingscursussen in Zwitserland die cockpit-, cabine- of onderhoudspersoneel van luchtvaartmaatschappijen volgen zullen in het normale geval met Zwitserse BTW worden belast. In het kader van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kan deze berekende BTW worden teruggevraagd -mits alle voorwaarden zijn vervuld.
  • accommodatie/hospitality: buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die voor hun bemanning hotelverblijf arrangeren, zullen net als ieder andere hotel gast Zwitserse BTW berekend krijgen. Echter, op de voet van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kunnen zij die BTW terugvragen. Hotelovernachting -al dan niet verplicht op grond van (inter)nationale voorschriften- die buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hun passagiers zonder vergoeding aanbieden -bijvoorbeeld in geval van vertraging of vergelijkbare omstandigheden- zal in het normale geval aan het nultarief onderworpen zijn. Hetzelfde geldt voor hospitality uitgaven voor passagiers (boordmaaltijden en drankjes) die door Zwitserse leveranciers worden geleverd; dergelijke leveringen zijn aan het nultarief onderworpen (zie hierboven onder levering van goederen). Het doorberekenen van taxikosten, hotelverblijf en vergelijkbare kosten in verband met verblijf in Zwitserland zal (onder de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen) de aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW blokkeren -ongeacht de hoogte van het doorberekende bedrag.
  • onderhoud/reparatie: voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting worden onderhouds- of reparatiediensten als een levering van goederen behandeld (artikel 3 letter d Nr. 2 Zwitserse BTW Wet). Op de voet van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 23 lid 2 Nr. 8 Zwitserse BTW Wet zijn deze diensten aan het nultarief onderworpen -namelijk wanneer verricht aan commerciële luchtvaartmaatschappijen die hun omzet hoofdzakelijk met internationale vluchten realiseren.
  • binnenlandse vluchten: onder de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen is één van de voorwaarden voor aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW dat de buitenlandse onderneming in het teruggaaftijdvak geen binnenlandse prestaties in het Zwitserse belastinggebied heeft verricht. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die commerciële vluchten (transport van passagiers) tussen luchthavens in Zwitserland -bijvoorbeeld van Zürich naar Genève- maken zullen hun aanspraak, op grond van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen, op teruggaaf van Zwitserse BTW verliezen.
  • verkoop van civiele luchtvaartuigen: regelmatig wordt Zwitserland gekozen als plaats van levering van luchtvaartuigen die voor internationale commerciële luchtvaart worden gebruikt. Een buitenlandse onderneming, die niet voor toepassing van de Zwitserse BTW is geregistreerd, die besluit een vliegtuig naar Zwitserland over te vliegen en aansluitend in Zwitserland aan de koper over te dragen, zal voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting zich moeten registreren wanneer de voorwaarden voor verplichte BTW plicht zijn vervuld -zelf in geval van een eenmalige verkoop. Dit geldt ook ofschoon ingevolge artikel 23 lid 2 Nr. 8 Zwitserse BTW Wet een dergelijke verkoop aan het nultarief zou zijn onderworpen.Voor toepassing van het Zwitserse douanerecht zijn civiele luchtvaartuigen onder douanetoezicht geplaatst indien de voorgeschreven procedures voor landen en vertrek van internationale luchthavens in Zwitserland worden toegepast.