Basel World

watch1

DEFINITIE

Tentoonstellingen zijn tijdelijke evenementen die met een regelmatige interval plaatsvinden, en gedurende welke verschillende tentoonstellers hun belangrijkste producten aan een specifiek publiek tonen. In het kader van de voorbereiding en het houden van een tentoonstelling neemt een tentoonsteller goederen en diensten van leveranciers af, welke aankopen dan als input voor de uiteindelijke tentoonstelling fungeren.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 7 Zwitserse BTW Wet bepaalt de regels voor het bepalen van de plaats van levering van goederen. Artikel 153 lid 1 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat de teruggaaf van BTW, betaald op binnenlandse transacties, overeenkomt met de omvang en beperkingen die op het recht van aftrek, vervat in de artikelen 28 tot en 30 Zwitserse BTW Wet, van toepassing zijn.
BTW Informatie 52.03 van de Zwitserse douane verklaart het administratieve beleid in geval van invoer van goederen door buitenlandse leveranciers met het oog op colportage, dan wel verkoop tijdens een evenement of tentoonstelling.
Artikel 9 (in verbinding met artikel 2) Zwitserse Douane Wet, en de Douaneovereenkomst inzake het carnet ATA voor de tijdelijke invoer van goederen (A.T.A. Conventie), en Artikel 53 lid 1 letter i Zwitserse BTW Wet, reguleren de vrijstelling voor douanerechten/BTW bij invoer in samenhang met de tijdelijke invoer van tentoonstellingsgoederen.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • voorwaarden voor teruggaaf: buitenlandse ondernemingen die als tentoonsteller aan hoogwaardige tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld Basel World, deelnemen moeten aandacht besteden aan de voorwaarden voor BTW teruggaaf zoals die in het algemeen van toepassing op tentoonstellingen zijn, bijvoorbeeld betreffende het toepasselijke belastingtijdvak, het vereiste van een slotfactuur, de factuurvereisten in het algemeen, de toepassing van de omzetbelasting op gecombineerde/bijkomende prestaties, of mogelijke binnenlandse prestaties.
  • productiekosten van stand: belangrijke tentoonstellingen zijn de gelegenheid om een blijvende indruk op de doelgroep te maken, om welke reden tentoonstellers gewoonlijk zeer grote bedragen voor het ontwerp en dienovereenkomstige constructie van de tentoonstellingstand uitgeven. Ofschoon deze constructies onderdeel zijn van de marketing boodschap die de tentoonsteller wil communiceren, behouden zij voor de toepassing van de omzetbelasting hun karakter als goed en worden dienovereenkomstig behandeld. Vanuit Zwitserse BTW optiek vindt de levering van een tentoonstellingsstand plaats op het moment dat de tentoonsteller de geconstrueerde stand accepteert, hetgeen in het normale geval na installatie op de tentoonstelling binnen het Zwiters belastingebied, is. Onder dergelijke onstandigheden kan de Zwitserse BTW die op vooruitbetalingen en slotbetalingen, in samenhang met de levering van de tentoonstellingsstand, in rekening is gebracht, in het teruggaafverzoek worden opgenomen voor het kalenderjaar waarin de tentoonstelling plaatsvond.
  • client hospitality: een hoogwaardige tentoonstelling zoals Basel World brengt voor buitenlandse tentoonstellers kosten voor accommodatie en catering met zich mee. De Zwitserse BTW op uitgaven voor verfrissingen, dinner parties of accommodatie voor klanten of genodigde journalisten, kan door de buitenlandse tentoonstellers in het kader van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen worden teruggevraagd -mits de voorwaarden zijn vervuld. De aanspraak op teruggaaf bestaat zolang de uitgaven voor zakelijke doeleinden zijn gedaan -hetgeen normaal het geval is. Aandacht moet besteed worden aan de vereisten voor teruggaaf van Zwitserse BTW zoals die in het algemeen op tentoonstellingen van toepassing zijn.
  • verkopen tijdens tentoonstelling: indien een buitenlandse tentoonsteller tijdens een tentoonstelling één of meer tentoongestelde goederen verkoopt, zal de toepassing van de Zwitserse omzetbelasting van een aantal factoren afhankelijk zijn, zoals of de buitenlandse tentoonsteller al dan niet voor toepassing van de Zwitserse BTW is geregistreerd, of de verkochte goederen bij hun voorafgaande invoer in Zwitserland onder een douaneregeling voor tijdelijke invoer waren geplaatst, en of de verkochte goederen -wanneer zij daadwerkelijk bij invoer in Zwitserland onder een douaneregeling voor tijdelijke invoer waren geplaatst- na hun verkoop zijn uitgevoerd of dat binnen de termijn voor wederuitvoer plaatsvond. In BTW Informatie 52.03 inzake on Invoer van goederen door buitenlandse leveranciers met het oog op colportage, verkoop tijdens een evenement of tentoonstelling, heeft de Zwitserse douane hun administratieve beleidsregels opgenomen over de toepassing van de BTW in geval van verkoop, tijdens een tentoonstelling in Zwitserland, van tentoongestelde goederen. Buitenlandse tentoonstellers, die niet voor toepassing van de Zwitserse BTW zijn geregistreerd, moeten op deze informatie acht slaan, om zich bewust te zijn hoe de Zwitserse omzetbelasting wordt toegepast respectievelijk wie voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting belastingplichtig wordt.
  • Carnet ATA: buitenlandse tentoonstellers maken in het kader van een tentoonstelling in Zwitserland in de regel gebruik van het carnet ATA -een international douanedocument- voor de tijdelijke invoer van goederen (andere dan als voor consumptiedoeleinden). Een belangrijk voordeel van het carnet ATA is dat bij tijdelijke invoer in Zwitserland geen zekerheid hoeft te worden gesteld voor de goederen die door het document worden gedekt. Gebruikelijk is dat de kamers van koophandel in het land waar de buitenlandse ondernemer zijn plaats van vestiging heeft informatie verstrekken over het carnet ATA en de procedurele voorwaarden die van toepassing zijn.
  • BTW bij invoer: een buitenlandse tentoonsteller die in het kader van een tentoonstelling binnen het Zwitsers belastinggebied goederen importeert, kan -onder zekere voorwaarden -om teruggaaf van de betaalde Zwitserse BTW bij invoer vragen. Daartoe moet de buitenlandse tentoonsteller in de invoer declaratie respectievelijk het invoer document (BTW), dat door de Zwitserse douaneautoriteiten bij invoer wordt uitgesteld (‘Veranlagungsverfügung MWST’ of Décision de taxation TVA’), als importeur worden genoemd.