termijn voor indienen teruggaaf verzoek BTW Zwitserland loopt af op 30 juni (einde van dag)
-verlenging van de termijn niet mogelijk-

WIE KAN VERZOEK INDIENEN?

INDIENEN KAN DOOR:

Ondernemingen met hun plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland kunnen Zwitserse BTW terugvragen die zij in verband met voor zakelijke doeleinden gedane uitgaven hebben betaald.

TERUGGAAF VAN WELKE BTW?

VERGOED KAN WORDEN:

In teruggaaf periode terecht aan de verzoeker berekende Zwitserse BTW i.v.m. voor zakelijke doeleinden gedane uitgaven, mits de verzoeker niet Zwitsers BTW belastingplichtig was noch binnenlandse prestaties in die periode heeft verricht.

WANNEER TERUGGAAF VERZOEKEN?

TIJDVENSTER:

Het teruggaaf verzoek voor de Zwitserse BTW moet worden ingediend gedurende de periode januari - juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor terugvraag wordt verzocht. De termijn kan niet worden verlengd.

HOE AANVRAGEN?

HET TERUGGAAF VERZOEK

De officiële formulieren, een geldige verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige (BTW) afgegeven door de bevoegde autoriteiten in het land van vestiging, alsmede de originele facturen moeten worden ingediend.

VAT plus Zwitserland

VAT plus is een fiscaal-juridisch advieskantoor gespecialiseerd in indirecte belastingen (omzetbelasting, douanerecht, internationaal economisch recht). Onze focus is gericht op internationale transacties met goederen of diensten. Swiss VAT reclaim is een dienstverlening door VAT plus voor ondernemingen die teruggaaf van Zwitserse BTW willen verzoeken. Dienstverlening op het gebied van BTW teruggaaf (Zwitserland of andere landen) is één van de diensten die door VAT plus worden aangeboden.
Lees meer

Punten om te onthouden

 • voorbereiding: BTW teruggaaf start eigenlijk al op het moment dat u als buitenlandse ondernemer uw orders plaatst. Installeer daarom een proces of een tool dat u continuerend in staat stelt om de informatie en documenten, die voor BTW teruggaaf benodigd zijn, te controleren, traceren en te verzamelen,
 • BTW positie: controleer of u in Zwitserland activiteiten verricht die een omzetbelastingplicht van uw onderneming zouden kunnen meebrengen, alsook aan de toepassing van de BTW teruggaaf regeling in de weg zouden kunnen staan,
 • crediteuren factuur: controleer of Zwitserse BTW inderdaad verschuldigd is, op welk bedrag, door wie, en of de factuur aan alle vereisten voldoet,
 • land: stel vast dat u BTW teruggaaf verzoekt in het land waarvoor de leverancier u BTW in rekening brengt,

 • documents: one or more documents you will need for successful VAT refund may take time to obtain; kopieën van facturen of uitgeprinte pdf’s geven geen aanspraak op teruggaaf,
 • timing: do not wait till June with preparing and submitting the refund application. Prevent rejection and/or the need of resubmitting (when possible) of your claim,
 • refund decision: a decision by the tax authorities can take weeks to several months. Do not assume you will receive the refund immediately after filing your claim. Furthermore, the less you have paid attention to the refund requirements the less likely you will be granted a VAT refund.

Juridische informatie

Disclaimer

De informatie op deze website is slechts van algemene aard en kan niet als advies worden beschouwd, noch als belangrijkste of enige basis voor handelingen worden genomen.

Impressum

VAT plus GmbH
Roschstrasse 1A
3007 Bern
Zwitserland
office@vatplus.ch
Handelsregister: CHE-110.231.814
www.vatplus.ch

Meest voorkomende redenen voor het niet krijgen van teruggaaf

 • Formulier: officiële formulieren niet gebruikt of onvolledig
 • BTW belastingplicht: buitenlandse ondernemer had zich moeten registreren (BTW)
 • Geen BTW verschuldigd: leverancier heeft ten onrechte BTW gefactureerd
 • Facturen: facturen voldoen niet aan de factuurvereisten
 • Te laat: BTW teruggaafverzoek te laat ingediend
 • Terugaaf periode: voorbelasting had of heeft op een andere periode betrekking